Diensten

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden. U kunt Maatwerk inschakelen voor alle kantoortaken (office-support) die bij u gedaan moeten worden.

Social Media
Uitingen op social media. U levert foto’s en informatie, Maatwerk verzorgt plaatsing op Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest etc. met tekst en bijpassende foto’s.

Website
Zowel content voor nieuwe websites als het bijhouden van bestaande websites, teksten corrigeren, redigeren of opstellen. Of een grondige check op uw huidige website met suggesties/aanbevelingen ter verbetering.

Notuleren
Sommige vergaderingen zijn niet geschikt om door een eigen medewerker te laten notuleren, denk aan aandeelhoudersvergaderingen, brainstormen op de hei. U kunt er dan voor kiezen deze vergaderingen/bijeenkomsten door een onafhankelijke partij te laten notuleren. Eenmalig of standaard.
Bij afwezigheid van uw eigen notulist, is het ook mogelijk Maatwerk incidenteel in te schakelen.

Transcriptie
Door jarenlange ervaring op advocatenkantoren is het uitwerken van uw dictaten (besprekingsverslagen, brieven, juridische stukken NE/EN)  bij Maatwerk in goede handen. Dit kan uiteraard bij u op kantoor maar als dat qua afstand niet wenselijk is, kan ik een dictaat ook thuis uitwerken. Ik beschikt over SpeechExec Pro van Philips waarmee dictaten digitaal worden uitgewerkt. Dit kan ook een uitkomst zijn als er een spoeddictaat ’s avonds/in het weekend moet worden uitgewerkt. Dit kan volgens de lay-out van uw kantoor of als platte tekst aan u worden terug gemaild. Ook (gespreks-/telefoon)verslagen, brieven, vergaderingen, interviews etc. (bijvoorbeeld opgenomen met uw mobiele telefoon) kan ik voor u uitwerken.

Administratieve werkzaamheden
Hierbij moet u denken aan het boeken van inkoopfacturen, het uitwerken van verkoopfacturen, boeken van kas/bankafschriften. Kortom, het voorbereidend werk dat vervolgens naar de boekhouder/accountant kan voor aangiften en jaarrekening.

Acties en evenementen organiseren
Voor zowel de uitvoering van een actie of evenement als voor het van begin tot eind organiseren daarvan (van onderwerp tot locatie, catering en uitnodiging), kunt u Maatwerk inschakelen.

Correspondentie
Zowel brieven als mails worden gesorteerd en voor zover mogelijk beantwoord, dan wel aan u voorgelegd. Beantwoording kan Maatwerk door middel van handgeschreven concepten of ingesproken dictaten verzorgen.

Afspraken/agenda
Het beheren van afspraken, planning van de agenda zodat u overzicht hebt.

Telefoon
Bij u op kantoor of door middel van doorschakeling beantwoorden van uw telefoon en voor correcte afhandeling, terugbelactie of doorschakeling zorgdragen.

Data-invoer
Of het nu gaat om het inkloppen van cijfers of gegevens, alles is mogelijk.

Archiveren
Stapels archiefwerk waar u of uw medewerkers maar niet aan toe komen? Maatwerk kan u die klus uit handen nemen. Als er nog geen (afdoende) systeem is, kan dat in overleg met u worden opgesteld of aangepast. Ook kan dan worden bekeken wat digitaal bewaard moet blijven en wat ook nog in papieren vorm gearchiveerd moet worden.